Âm mưu, thủ đoạn của Pháp – Nhật đối với nhân dân Đông Dương (1939-1945) No copy

Question

Âm mưu, thủ đoạn của Pháp – Nhật đối với nhân dân Đông Dương (1939-1945)
No copy

in progress 0
Harper 1 năm 2021-07-24T18:07:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:08:15+00:00

  *Nhật:

  -Chúng thu mua lương thực, chủ yếu là gạo với giá cực kỳ rẻ mạt để cung cấp cho quân đội Nhật và tích trữ lương thực chuẩn bị cho CT.

  ⇒Chính thủ đoạn này đã gây ra nạn khan hiếm lương thực ở Đông Dương điển hình là nạn đói năm 1945.

  *Pháp:

  -Chúng thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” thực chất là để độc quyền nắm toàn bộ kt Đông Dương và tăng cường đầu cơ tích trữ để bóc lột nd ta.

  -Kế đến, chúng tăng thuế và đánh thuế nặng vào những mặt hàng như rượu, muối , thuốc phiện,…

  Chúc bạn hok tốt<3

  0
  2021-07-24T18:09:00+00:00

  Âm mưu biến Đông Dương thành thuộc địa, ra sức bóc lột,vơ vét của cải ở Đông Dương về nước , biến nhân dân Đông Dương trở thành công cụ,nô lệ phục vụ mục đích tàn bạo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )