Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

Question

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-07T08:20:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:21:37+00:00

  Đáp án:

  -Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường:

            +Truyền âm xung quanh tai 

  Giải thích các bước giải:

  -Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường:

            +Truyền âm xung quanh tai 

  -Âm thanh truyền đến tai của chúng ta chủ yếu là truyền trong môi trường không khí

   

  0
  2021-09-07T08:21:54+00:00

  Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

  → Môi trường truyền âm xung quanh tai

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )