an, bình, chi có 1 số bi. biết số bi của an bằng 1/3 số bi của 2 bạn kia. số bi của bình bằng 2/7 hai bạn kia và chi có 95 bi. hỏi tổng số bi

Question

an, bình, chi có 1 số bi. biết số bi của an bằng 1/3 số bi của 2 bạn kia. số bi của bình bằng 2/7 hai bạn kia và chi có 95 bi. hỏi tổng số bi

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-24T22:18:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:19:22+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài, ta có :

  – Số bi của An bằng \(\dfrac{1}{4}\) tổng số bi ( Vì coi số bi của An là 1 phần thì số bi của 2 bạn còn lại là 3 phần, tổng số phần như vậy là 4 phần bằng nhau).

  – Số bi của Bình bằng \(\dfrac{2}{9}\) tổng số bi của cả 3 bạn.

  – Số bi của Chi bằng số phần so với tổng số bi là :

  \(1 – \dfrac{1}{4} – \dfrac{2}{9} = \dfrac{{19}}{{36}}\) (phần)

  Mà Chi có 95 viên bi nên tổng số bi của cả 3 bạn là :

  \(95:\frac{{19}}{{36}} = 180\) (viên bi)

  Đáp số : \(180\) viên bi.

  0
  2021-09-24T22:19:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bi của an , bình ,chi bằng a,b,c

  số bi của an bằng 1/3 số bi của 2 bạn kia => a = 1/3.(b+c)

  số bi của bình bằng 2/7 hai bạn kia => b=2/7(a+c)

  chi có 95 bi => c=95

  => a=45;b=40;c=95

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )