An có một cốc nước có dạng hình nón cụt, đk miệng cốc là 8cm, đk đáy cốc là 6cm, có chiều cao là 12cm. An dùng cốc đó để đong 10 lít nước. Hỏi An phải

Question

An có một cốc nước có dạng hình nón cụt, đk miệng cốc là 8cm, đk đáy cốc là 6cm, có chiều cao là 12cm. An dùng cốc đó để đong 10 lít nước. Hỏi An phải đong ít nhất bao nhiêu lần?

in progress 0
Iris 1 năm 2021-07-20T14:05:01+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:06:48+00:00

  Đổi : `10 l =10000l`

  An phải đong số lần:

  `10000/( 1/ 3 π ( 3^ 2 + 4^ 2 + 3.4 ) .12)   =21 , 5074….≈22`

  Vậy số lần An phải đong ít nhất là 22 lần

  Xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )