An đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 75m/phút. Quãng đường từ nhà đến trường dài 1,125 km. Tính thời gian bạn An đi đến trường. A. 0,015; B. 16 phút

Question

An đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 75m/phút. Quãng đường từ nhà đến
trường dài 1,125 km. Tính thời gian bạn An đi đến trường.
A. 0,015; B. 16 phút; C.17 phút; Đ. 15 phút

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-23T00:05:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:06:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Đổi: 1,125 km=1125 m

  Thời gian bạn An đi đến trường là:

  1125 : 75= 15 phút

  Đáp số: 15 phút.

  Vậy chọn đáp án D. 15 phút.

   

  0
  2021-10-23T00:07:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   D:15 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )