an đi xe đạp từ a qua b để đến tỉnh c . an khởi hành lúc 6h với vận tốc 18km/giờ . trước đó vào lúc 4h , đức đi bộ từ b đến c với vạn tốc 6km/giờ .a c

Question

an đi xe đạp từ a qua b để đến tỉnh c . an khởi hành lúc 6h với vận tốc 18km/giờ . trước đó vào lúc 4h , đức đi bộ từ b đến c với vạn tốc 6km/giờ .a cách b 15km/giờ . hỏi
a. an dduoir kịp đức lúc mấy giờ ?.
b chỗ hai người gặp nhau cách b bao nhiêu ki lô mét

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-24T03:13:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:14:48+00:00

  Đáp án:giải

  an đi được số thời gian là

  18 : 6=3 [h]

  đức đi được số thời gian là

  15:6 =2,5 [giờ]

  an đuổi kịp đức số giờ là

  3 – 2,5 =1,5[giờ]

  chỗ hai người gặp nhau cach b số km là

  15 -6 = 9 [km]

  đáp số a/1,5 giờ

  b/9 km

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-24T03:14:50+00:00

  a) Đến 6 giờ Đức đã đi được số thời gian là:

            $6-4=2$ (giờ)

  Khi An xuất phát thì hai bạn cách nhau số km là:

            $6\times2+15=27$ (km) 

  Hiệu vận tốc của hai bạn là:

             $18-6=12$ (km/giờ)

  Kể từ khi xuất phát, An đuổi kịp Đức sau:

              $27:12=2,25$ (giờ) $=2$ giờ $15$ phút

  An đuổi kịp Đức lúc:

              $6$ giờ $+2$ giờ $15$ phút $=8$ giờ $15$ phút

  b) Chỗ gặp nhau cách B số km là:

               $6\times2+6\times2,25=25,5$ (km)

                                Đáp số: a) $2$ giờ $25$ phút ,b) $25,5$ km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )