An đi xe đạp từ nhà đến gốm Bát Tràng với vận tốc 32km/h . Rồi từ làng gốm Bát Tràng trở về nhà với vận tốc 16km/h. Biết thời giam cả đi lẫn về là 1h

Question

An đi xe đạp từ nhà đến gốm Bát Tràng với vận tốc 32km/h . Rồi từ làng gốm Bát Tràng trở về nhà với vận tốc 16km/h. Biết thời giam cả đi lẫn về là 1h30 . Tính quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-28T15:00:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:01:36+00:00

  gọi x là quãng đường AB(Km)

  vì lúc đi người đó đi với vận tốc 32 Km/h

  =>thời gian người đó đi là:$\frac{x}{32}$ (h)

  lúc về người đó di với vận tốc là 16Km/h

  =>thời gian người đó về là:$\frac{x}{16}$ (h)

  tổng thời gian cả đi lẫn về là 1 h 30 phut=1.5 h

  =>ta có phương tình:$\frac{x}{32}$+$\frac{x}{16}$ =1.5

  =>x=16

  vậy quãng đường AB dài 16 Km

  0
  2021-09-28T15:02:07+00:00

         Gọi độ dài quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng là x ( km, x > 0 )

  ⇒ Thời gian An đi từ nhà đến làng gốm Bát Tràng là $\frac{x}{32}$ (h)

       Thời gian An đi từ làng gốm Bát Tràng về nhà là $\frac{x}{16}$ (h)

        Vì thời gian cả đi lẫn về là 1h30p = $\frac{3}{2}$ h nên ta có pt:

                          $\frac{x}{32}$ + $\frac{x}{16}$ = $\frac{3}{2}$

                     ⇔  x + 2x = 48

                     ⇔     3x = 48

                     ⇔      x = 16 (TMĐK)

      Vậy quãng đường từ nhà An đến làng gốm Bát Tràng dài 16 km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )