An đi từ A tới B với vận tốc 4km/h và từ B về A với vận tốc 6km/h. Tổng thời gian đi là 45phuts. Tính quãng đường An đã di chuyển? Helppp

Question

An đi từ A tới B với vận tốc 4km/h và từ B về A với vận tốc 6km/h. Tổng thời gian đi là 45phuts. Tính quãng đường An đã di chuyển?
Helppp

in progress 0
Nevaeh 11 phút 2021-09-09T14:40:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:41:31+00:00

  Đáp án:Cho mình câu trả lời hay nhất!!!

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường AB là: x

  thời gian đi từ  A->B là: `x/4`

  thời gian đi quãng đường từ B->A là: `x/6`

   Tổng thời gian đi là 45 phút hay 0,75h

  ta có phương trình:

  `x/4+x/6=0.75`

  `{6x}/24+{4x}/24=0,75`

  `x=1,8`

  Vậy quãng đường AB là 1,8km, nên quãng đường An đã đi là: 1,8 + 1,8 = 3,6km

  0
  2021-09-09T14:42:01+00:00

  Đáp án:

  3,6m

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là độ dài quãng đường AB ( x>0)

  45 phút = 3/4 giờ

  Theo đề bài ta có pt:

  x/4 + x/6 = 3/4

  ⇔6x + 4x = 18

  ⇔ 10x = 18

  ⇔ x = 1,8(n)

  Vậy quãng đường An đã di chuyển là 1,8 + 1,8 = 3,6m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )