Ấn Độ là nước có nét văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại.Hãy nêu một vài thành tựu chính về -Chữ viết–.

Question

Ấn Độ là nước có nét văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại.Hãy nêu một vài thành tựu chính về
-Chữ viết………………..
-Văn học………………..
-Nghệ thuật…………..

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-15T19:10:52+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:12:41+00:00

  – chữ viết : chữ phạn có từ rất sớm,trở thành ngôn ngữ -văn tự đẻ sáng tác văn học,thơ ca,cá bộ kinh

  -văn học : NỀn văn học Hin-đu với vớ nhưỡng tác phẩm nổi tiếng như MA-ha-bha-ra-ta,Ra-ma-ya-na và sơ-kun-tơ-la

  Nghệ thuật : có 3 tháp hình nhọn nhiều tầng kiến trúc phật giáo

  0
  2021-09-15T19:12:42+00:00

  Ấn Độ là nước có nét văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại.Hãy nêu một vài thành tựu chính về

  – Chữ viết: Chữ Phạn có từ rất sớm, trở thành ngôn ngữ-văn tự để sáng tác văn học, thơ ca, các bộ kinh

  -Văn học: Nền văn học Hin-đu với những tác phẩm nổi tiếng như: Ma ha bha ra ta, Ra ma ya na và Sơ kun ta la

  – Nghệ thuật: đến thờ hình tháp nhọn nhiều tầng, kiến trúc phật giáo, những tháp có mái tròn như chiếc bát úp

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )