An được mẹ cho 1 số tiền . An mua sách hết 2/3 số tiền mẹ cho và mua vở hết 3/4 số tiền còn lại.An còn dư 3000 đồng . Hỏi mẹ cho An bao nhiêu tiền?

Question

An được mẹ cho 1 số tiền . An mua sách hết 2/3 số tiền mẹ cho và mua vở hết 3/4 số tiền còn lại.An còn dư 3000 đồng . Hỏi mẹ cho An bao nhiêu tiền?

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-12-02T06:41:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:43:16+00:00

  Đáp án:

  Phân số chỉ số tiền còn dư:

   `1-3/4=1/4` (số tiền còn lại)

  Số tiền còn lại:

   `3000÷1×4=12  000` (đồng)

  Phân số chỉ số tiền còn lại:

   `1-2/3=1/3` (số tiền)

  Số tiền mẹ cho An:

   `12  000÷1×3=36  000` (đồng)

      Đáp số: `36  000` đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )