An nói rằng khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, phải chú ý điều gì A.điều chỉnh vạch số 0 B.GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế C.không cầm vào b

Question

An nói rằng khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, phải chú ý điều gì
A.điều chỉnh vạch số 0 B.GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế
C.không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ D.cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-07-11T14:12:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:14:10+00:00

  An nói rằng khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, phải chú ý điều gì
  A.điều chỉnh vạch số 0                    

  B.GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế
  C.không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ        

  D.cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ

   

  0
  2021-07-11T14:14:36+00:00

  An nói rằng khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, phải chú ý điều gì ? 

  A.điều chỉnh vạch số 0

  B.GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế

  C.không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ   

  D.cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )