An và Bình cách nhau 100m. Khi An đi dc 30m, Bình đi dc đoạn đường nhiều hơn An là 5m. Hai bạn còn cách nhau bao nhiêu mét

Question

An và Bình cách nhau 100m. Khi An đi dc 30m, Bình đi dc đoạn đường nhiều hơn An là 5m. Hai bạn còn cách nhau bao nhiêu mét

in progress 0
Skylar 9 phút 2021-09-14T08:37:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:39:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bình đi được số m là:

        `30 + 5 = 35 (m)`

  Hai bạn còn cách nhau số m là:

        `100 – 30 – 25 = 35 (m)`

                                 Đáp số : `35 m`

  0
  2021-09-14T08:39:54+00:00

  Bình đi dc đoạn đường là :

  30 + 5 = 35 (m)

  Hai bạn còn cách nhau :

  100 – (30 + 35) = 35 (m)

  Đáp số : 35m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )