an và bình có 36 viên bi số bi của bình bằng 5/4 số bi của an.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi

Question

an và bình có 36 viên bi số bi của bình bằng 5/4 số bi của an.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-24T21:43:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:45:31+00:00

                                                              Bài giải

                                                         Số bi của An là:

                                                    36 : (5+4) x4 = 16 ( viên)

                                                         Số bi của Bình là:

                                                     36 – 16 = 20 (viên)

                                                           Đáp số: An: 16 viên bi

                                                                        Bình: 20 viên bi

                                                                   #Chuchoctot#

                                                    Xin câu trả lời hay nhất cho nhóm ạ

  0
  2021-09-24T21:45:31+00:00

  Coi số bi của Bình là 5 phần thì số bi của An là 4 phần như thế. 

  Tổng số phần bằng nhau là  :

      $5+4=9(phần)$

  Số bi Bình có là  :

     $(36:9)×5= 20 (viên)$

  Số bi An có là : 

     $36-20=16(viên)$

                 Đáp số : $Bình:20$ viên bi 

                               $An:16$ viên bi 

          $@YuuSaji$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )