Ancol X khi đun nóng với h2so4 đặc ở 180°C cho 3 anken đồng phân

Question

Ancol X khi đun nóng với h2so4 đặc ở 180°C cho 3 anken đồng phân

in progress 0
Margaret 16 phút 2021-09-14T08:34:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:35:42+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  X:C{H_3} – C{H_2} – CH(C{H_3}) – OH\\
  CTCT\,anken:\\
  C{H_3} – CH = CH – C{H_3}(\,dphh)\\
  C{H_3} – C{H_2} – CH = C{H_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )