ancol thơm là dẫn xuất hidroxi của hidrocacbon thơm là đúng hay sai cgo ví dụ chứng minh

Question

ancol thơm là dẫn xuất hidroxi của hidrocacbon thơm là đúng hay sai cgo ví dụ chứng minh

in progress 0
Samantha 1 tuần 2021-12-04T16:27:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T16:29:08+00:00

    Sai. Nếu nhóm hidroxyl gắn trực tiếp vào vòng thơm, chất tạo ra thuộc dãy phenol. 

    VD: C6H5OH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )