Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vấy, quằn quại, giẫy lên dành đạch. Nó

Question

Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vấy, quằn quại, giẫy lên dành đạch. Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.
Đoạn nào là tính từ

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-07-11T00:47:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:48:48+00:00

  – Hăm hơ,; vùng vẫy, quằn quại, đành đạch

  – ken két; khuất phục. 

  Tất cả là 1 đoạn, miêu tả trạng thái.

  Hok tốt !

  # Moon

  0
  2021-07-11T00:48:52+00:00

  Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống.

  Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vấy, quằn quại, giẫy lên đành đạch.

  Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.

  ⇔Tất cả những câu này là 1 đoạn, chúng đều sử dụng tính từ cho câu để nói nên trạng thái của mk!

  mk xin ctlhn cho nhóm ạ!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )