Anh chị có đồng tình với quan điểm của tác giả trong 2 dòng thơ in “anh không thể chỉ đấm say đứng nhìn Anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ “

Question

Anh chị có đồng tình với quan điểm của tác giả trong 2 dòng thơ in “anh không thể chỉ đấm say đứng nhìn Anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ “

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-08T20:52:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T20:54:00+00:00

    Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của tác giả. Quan điểm này là quan điểm sống tốt đẹp, cao đẹp về sự cống hiến của mỗi người trong cuộc sống. Khi đứng trước bất cứ vấn đề gì chung của toàn xã hội và cộng đồng thì ta không thể nào tách mình ra khỏi cộng đồng chung, tập thể chung. Dù chỉ đóng góp nhỏ nhặt thì ta vẫn buộc phải cống hiến trong khả năng sức lực của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )