Anh(chị) có suy nghĩ gì về quan điểm sau: “Bảo vệ biên giới quốc gia phải dựa vào dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới”? (môn QP-AN nha

Question

Anh(chị) có suy nghĩ gì về quan điểm sau: “Bảo vệ biên giới quốc gia phải dựa vào dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới”? (môn QP-AN nha mọi người…)

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-12T12:50:49+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T12:52:14+00:00

    Nước ta có hơn 4500 km đường biên giới với nhiều cửa khẩu quốc tế quan trọng. Địa  bàn miền núi chiếm tới 2/3  diện tích đất đai của tổ quốc, với nhiều tiềm năng to lớn về nông lâm nghiệp , công nghệp , năng lượng , khoáng sản , văn hóa , du lịch..chúng ta còn có gần 3000 km đường bờ biển và vùng lãnh hải rộng lớn với nhiều tài nguyên và kinh tế biển.

    Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc , đồng bào các dân tộc chính là lực lượng chính biên phòng dân nhân hỗ trợ đắc lực và bảo đảm cho lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng bào các dân tộc tại những vùng biên giới chính là tai mắt giúp bộ đội biên phòng phát hiện và đầu tranh có hiệu quả vói những âm mưu chống phá của kẻ địch , với các loại tội phạm xuyên quốc gia và các loại tệ nạn xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )