anh chị giúp em câu cho các chữ chư số a,b,c[0

Question

anh chị giúp em câu cho các chữ chư số a,b,c[0

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-25T22:04:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:05:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  cba; cab; bca; bac; acb; abc

   

  0
  2021-07-25T22:06:00+00:00

  Đáp án:

   a, `cba , cab , bca , bac , acb , abc`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )