Anh/chị hãy Viết 1 đoạn văn khoảng 100 chữ trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau :”tuổi trẻ thể hiện ở lòng cần đảm chứ không phải tính nhút nhát,

Question

Anh/chị hãy Viết 1 đoạn văn khoảng 100 chữ trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau :”tuổi trẻ thể hiện ở lòng cần đảm chứ không phải tính nhút nhát, ở sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là sự tìm kiếm an nhàn” giúp mik với

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-11-08T21:04:19+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:05:20+00:00

     tuỏi trẻ thể hiện ở lòng can đảm chứ k phải tính nhút nhát,ơe sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là cuộc sống an nhàn chưa chăc đã là đung.tổi trẻ là cái tuổi chúng ta đanh phát triển,đang bắt đầu có những suy ngĩ mới mẻ là đương nhiên nhưng nếu chỉ có đi tìm kiếm sự phiêu lưu,trải nghiêm,can đảm mà không chịu lo nghĩ đến những viêc khavs lá hoàn toàn sai.ở tuoi trẻ ta có thể làm bất cứ j mik thik mà k phải lo nghĩ .vậy lớn khôn rồi ta làm gì?cũng gióng với ta lúc trẻ ư?vả lại cũng có ratts nhiều người nhút nhát nhưng họ vẫn thể hiên được sự tồn tại của tuổi trẻ.vì thế,tuổi trẻ k phải thể hện ở lòng can đảm,phiêu lưu,…

  0
  2021-11-08T21:05:58+00:00

  Thời đại ngày nay thế hẹ trẻ ngày phải một đứng lên để trải nghiệm mọi thứ . Và với cái quan niệm “tuổi trẻ thể hiện ở lòng cần đảm chứ không phải tính nhút nhát, ở sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là sự tìm kiếm an nhàn” là một vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Thật vậy tuổi trẻ ngày nay có hai xu hướng rất rõ rệt. Một hướng là nhát gan, không thích khám phá xung quanh. Một mặt khác là thích khám phá, phiêu lưu để mở rộng kiến thức. Có thể nói khám phá mọi thứ xung quanh là vô cùng thú vị. Nó sẽ giúp cho ta trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ hơn. Biết được cái hay cái đẹp của xã hội. Ngược lại nếu ta không tìm hiểu mà cư nhút nhát thì chẳng làm được việc gì cho đời mình cả. Suốt ngày chi biết giúc mình trong 4 bức tường bị xã hôi trèn ép mà thôi. Tóm lại hãy mạnh mẹ, tìm kiếm nhiều điều mới mẻ, là chính mình và luôn mở rộng tầm nhìn của minh sâu xa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )