Ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi sự giao nhau của các ……. . /điền tiếp giúp mik với/

Question

Ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi sự giao nhau của các ……. .
/điền tiếp giúp mik với/

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-17T17:19:05+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:20:28+00:00

  Đáp án:

  Ảnh của điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi sự giao nhau của các đường kéo dài của tia phản xạ.

  Giải thích các bước giải:

   Điểm sáng S đặt trước gương phẳng phát ra vô số tia sáng tới đến gương. Các tia phản xạ của các tia tới này không cắt nhau mà có đường kéo dài cắt nhau tại một điểm nằm sau gương. Điểm này là ảnh ảo của điểm S tạo bởi gương.

  0
  2021-08-17T17:20:58+00:00

  tia phản xạ kéo dài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )