Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm. a) Nêu nội dung chính của khổ thơ. b) Chỉ ra phép tu từ đư

Question

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
a) Nêu nội dung chính của khổ thơ.
b) Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên.

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-07T18:55:45+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:57:11+00:00

  trả lời 

  a) Nội dung : Hình ảnh của Bác như người cha

  b)Phép tu từ trong đoạn thơ trên là phép ẩn dụ.Hình ảnh ẩn dụ là:người cha chỉ Bác Hồ

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-08-07T18:57:24+00:00

  a) Nội dung chính : Hình ảnh Bác Hồ và tình cảm thiết tha của anh chiến sĩ

  b) Biện pháp tu từ : Ẩn dụ

  ` text { Người Cha mái tóc bạc }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )