Anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh mấy tuổi?

Question

Anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh mấy tuổi?

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-04T06:35:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:36:23+00:00

  Bạn tham khảo :

  Sau vài năm nữa khi em 10 tuổi , anh có số tuổi là :

  10 + 5 = 15 ( tuổi )

  Đáp số : 15 tuổi

  0
  2021-10-04T06:37:14+00:00

  NX: Hiệu số tuổi của 2 anh em luôn không đổi.

  Khi em 10 tuổi thì tuổi anh là:

  10 + 5 = 15(tuổi)

  Đáp số: 15 tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )