Ảnh hưởng của nhân thơm C6H5 đến nhóm -OH trong pt phenol làm cho phenol A.Có tính độc B.Khó tan trong nước C.Tác dụng với dd kiềm D.Dễ tham gia phản

Question

Ảnh hưởng của nhân thơm C6H5 đến nhóm -OH trong pt phenol làm cho phenol
A.Có tính độc
B.Khó tan trong nước
C.Tác dụng với dd kiềm
D.Dễ tham gia phản ứng thế trong nhân thơm

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-09T04:33:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:35:15+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhóm thế phenyl không no, giàu electron nên có tính hút e. Tính hút e làm $O-H$ càng phân cực về phía $O$ hơn do cặp e tạo nên liên kết $O-H$ bị hút về phía vòng thơm. Do đó $O-H$ mang tính axit yếu, làm cho phenol có tính axit.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )