Anh làm nhanh nhất được ctlhn nha 4x+24=5x+24 5x+2x=7

Question

Anh làm nhanh nhất được ctlhn nha
4x+24=5x+24
5x+2x=7

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-17T13:03:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:05:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $4x+24=5x+24$

  $⇔4x-5x=24-24$

  $⇔-x=0$

  $⇔x=0$

  $5x+2x=7$

  $⇔7x=7$

  $⇔x=1$

  Chúc em học tốt.

  0
  2021-08-17T13:05:20+00:00

  4x+24=5x+24

   (4x+24)-24=5x

  4x=5x

  ⇔ x=0 

  5x+2x=7

  (5+2)x=7

  x7=7

  x=7:7

  x=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )