Anh Mỹ Pháp có phải chịu một phần trách nhiệm khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra không? Giải thích và chứng minh

Question

Anh Mỹ Pháp có phải chịu một phần trách nhiệm khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra không? Giải thích và chứng minh

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-06T15:30:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T15:32:10+00:00

    Vì: khi Đức và nước phát xít tiến hành hàng loạt các hành động gây hấn, gây kích động hòng gây chiến tranh ở châu Âu thì Anh, Pháp thực hiện chính sách nhân nhượng để phát xít phát triển, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Trong khi đó, Mĩ thực hiện chính sách trung lập, không liên can tới các hoạt động ngoài Mĩ. Những hành động này đều góp phần thúc đẩy chiến tranh xảy ra.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )