Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao thoa gồm 2 ánh sáng đơn sắc, áng sáng lục có bước sóng 0,5um, ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75um. Vân sáng lục v

Question

Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao thoa gồm 2 ánh sáng đơn sắc, áng sáng lục có bước sóng 0,5um, ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75um. Vân sáng lục và vân sáng đỏ trùng nhau lần thứ nhất (kể từ vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ bậc?
A.5
B.6
C.4
D.2

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-09-18T13:50:25+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:51:25+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   Khoảng vân của vân sáng trùng

  $\begin{array}{l}
  i = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\\
  \frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \frac{{0,75}}{{0,5}} = \frac{3}{2}
  \end{array}$

  Vân sáng lục và vân sáng đỏ trùng nhau lần thứ nhất (kể từ vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ bậc 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )