Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất được coi là…

Question

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất được coi là…

in progress 0
Camila 1 năm 2021-08-17T17:11:12+00:00 2 Answers 718 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-17T17:12:57+00:00

  Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất được coi là Ánh sáng Trái Đất(chùm sáng song song)

   

   

  0
  2021-08-17T17:13:10+00:00

  Chùm sáng song song.

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )