Ảnh tạo bỡi gương phẳng , cầu lồi , cầu lõm như thế nào ?

Question

Ảnh tạo bỡi gương phẳng , cầu lồi , cầu lõm như thế nào ?

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-19T20:23:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:24:44+00:00

  Đặc điểm: đặt cùng 1 vật trước mặt phản xạ của mỗi gương, nếu thấy ảnh của vật:

  – lớn bằng vật => gương phẳng

  – lớn hơn vật => gương cầu lõm

  – nhỏ hơn vật => gương cầu lồi

  tất cả đều là ảnh ảo.

  0
  2021-11-19T20:24:48+00:00

  Đáp án:

   ảnh tạo bởi gương phẳng ko hứng đc trên màn chắn và lớn bằng vật

  ảnh tạo bởi gương cầu lồi ko hứng đc trên màn chắn và nhỏ hơn vật

  ảnh tạo bởi gương cầu lõm ko hứng đc trên màn chắn và lớn hơn vật

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )