Ankan X phản ứng thế với Br2 (tỉ lệ mol 1:1) cho ra 2 sản phẩm thế mono brom. X là chất nào sau đây: A. Propan B. 2-metyl propan C. Butan D. Tất cả đ

Question

Ankan X phản ứng thế với Br2 (tỉ lệ mol 1:1) cho ra 2 sản phẩm thế mono brom. X là chất nào sau đây:
A. Propan B. 2-metyl propan
C. Butan D. Tất cả đều cho 2 sản phẩm

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-11-24T19:32:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:34:03+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

  Ankan X phản ứng thế với Br2 (tỉ lệ mol 1:1) cho ra 2 sản phẩm thế mono brom

  ->X có hai vị trí thế khác nhau

  Propan $CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}$

  2-metyl propan $CH_{3}-CH(CH_{3})-CH_{3}$

  Butan $CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}$

  Cả 3 chất đều có 2 vị trí thế khác nhau

  ->Chọn D

  0
  2021-11-24T19:34:36+00:00

  Propan CH3-CH2-CH3  

  2-metylpropan CH3-CH(CH3)-CH3 

  Butan CH3-CH2-CH2-CH3

  Cả 3 đều tạo 2 sản phẩm thế monobrom ở C1, C2 => chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )