Áp dụng đồng dư Hãy tính số dư của: $2^{2019}$ chia cho 15 giải chi tiết

Question

Áp dụng đồng dư Hãy tính số dư của: $2^{2019}$ chia cho 15
giải chi tiết

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-12T08:02:11+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:03:55+00:00

  Ta có

  2 mu 4 ≡ 1 (mod 15)

  => (2 mu 4) mu 504 ≡ 1 mu 504 (mod 15)

  2 mu 2016 ≡1 (mod 15)

  2 mu 2016 x 2 mu 3 ≡ 1x 2 mu 3 (mod 15)

  2 mu 2019≡ 8 (mod 15)

  Vay 2 mu 2019 chia 15 du 8

  ~HOC TOT!~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )