asean được thành lập vào năm nào và tại sao asean lại được thành lập

Question

asean được thành lập vào năm nào và tại sao asean lại được thành lập

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-05T18:14:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:15:42+00:00

  – ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967, đến nay đã có 10 nước thành viên.

  – ASEAN được thành lập với mục đích:

  + 25 năm đầu hợp tác chủ yếu về quân sự.

  + Từ thập niên 90 của thế kỉ XX: giữ vững hòa bình, an ninh khu vực ổn định khu vực. Xây dựng một cộng đồng hòa hợp để cùng nhau phát triển toàn diện về mặt kinh tế.

  0
  2021-09-05T18:15:43+00:00

  – Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 quốc gia đầu tiên gia nhập là : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

  – Asean được thành lập vì:

   + Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

   + Đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

   + Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

  => Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )