At weekends, he usually (8) to expensive restaurants with his friends.

Question

At weekends, he usually (8) to expensive restaurants with his friends.

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-12-06T19:05:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:06:08+00:00

  Bạn tham khảo :

  Goes 

  Vì :

  + Chia theo HTĐ

  + Dấu hiệu nhận biết “At weekends” và “usually”

  + Ngôi he số ít phải chia go -> goes

  0
  2021-12-06T19:07:06+00:00

  At weekends, he usually (8)go to expensive restaurants with his friends.

  usually là hiện tại đơn

  suy ra ta có từ go

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )