Atlat địa lý Việt Nam trang 23 cho biết quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế nào của nước ta

Question

Atlat địa lý Việt Nam trang 23 cho biết quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế nào của nước ta

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-02T15:37:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:39:16+00:00

  +Đồng bằng sông Hồng

  +Đông Nam Bộ

  +Đồng bằng sông Cửu Long

  0
  2021-10-02T15:39:33+00:00

  Đó chính là:

  -đồng bằng sông Hồng

  -đồng bằng sông Cửu Long

  -Đông Nam Bộ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )