âu 8: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này kh

Question

âu 8: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính
25 điểm
A. 8cm..
B. 32cm.
C. 16cm.
D. 48cm.

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-09T22:54:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:55:28+00:00

  Đáp án:

  D. 48cm. 

  Giải thích các bước giải:

  Để thu được ảnh nhỏ hơn vật khi đặt vật ngoài khoảng tiêu cự thì vật cần cách thấu kính một đoạn d > 2f ⇒ d > 32cm ⇒ d = 48cm

  0
  2021-07-09T22:55:38+00:00

  âu 8: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính
  25 điểm
  A. 8cm..
  B. 32cm.
  C. 16cm.
  D. 48cm.

  Vì để ảnh nhỏ hơn vật khi vật nằm trong tiêu cự thì d > 2f ⇔ d > 2.16 ⇔ d > 32

  Vì chỉ có D. 48cm lớn hơn 32 nên ta chọn

  D. 48cm

  $chucbanhoktot$

  $chomikxincthnnha$

  $fandom$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )