Xay 1 tạ thóc thì được 73 kg gạo . một người xay lần thứ nhất được 25 tạ thóc, lần thứ hai xay được 20,2 tạ thóc. hỏi trong 2 lần người đó xay được ba

Question

Xay 1 tạ thóc thì được 73 kg gạo . một người xay lần thứ nhất được 25 tạ thóc, lần thứ hai xay được 20,2 tạ thóc. hỏi trong 2 lần người đó xay được bao nhiêu tạ thóc.
Bai 2 : 1 đám đất hcn , có dài 52 m, rộng = 3/5 dài. tính chu vi diện tích đám đất đó.
KO chép mạng nha
Các bạn làm đúng thì mik vote cho

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-05T19:20:46+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:22:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bai 1

  Số thóc người đó xay trong cả hai lần là

  25 + 20,2 = 45,2 (tạ)

  Số gạo người đó thu được trong cả hai lần là:

  45,2 x 73 = 3299,6 (kg) hay 32,996 (tạ) 

  bai 2

  Chiều rộng của mảnh đất là

    52 x 3/5 = 31,2 (m)

  Chu vi mảnh đất là

    (52+31,2)x2 = 166,4 (m)

  Diện tích mảnh đất là

    52 x 31,2 = 1622,4 (m2)

        Đáp số: Chu vi: 166,4 m

                      Diện tích: 1622,4m2

  0
  2021-07-05T19:22:25+00:00

  Đáp án: Bài 1: 45,2 tạ thóc Bài 2: 

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: 

  Trong hai lần người đó xay được số tạ thóc là:

       25 + 20,2= 45,2 (tạ thóc)

         Đáp số: 45,2 tạ thóc

  Bài 2: 

  Chiều rộng của đám đất đó là:

          52 x 3/5= 31,2 (m)

  Chu vi đám đất đó là:

          (52 + 31,2) x 2= 166,4 (m)

  Diện tích đám đất đó là;

           52 x 31,2= 1622,4 (m2)

      Đáp số: chu vi: 166,4m; diện tích 1622,4m2

        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )