b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible . ( Mẫu ) 1 . Dad / windsurfing. Dad’s windsurfing . 2. I / comb

Question

b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible .
( Mẫu )
1 . Dad / windsurfing.
Dad’s windsurfing .
2. I / comb / my hair.
3 . Scott and Lucy / read comics .
4 . You / play chess .
5 . We / skateboard .
6 . Kate / listen to a CD .
Help me ! 5 câu thui mà ! Xong , đúng thì có câu trả lời hay nhất

in progress 0
Adeline 2 ngày 2021-12-07T23:34:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:35:40+00:00

  @Holliwood#:

  1. Dad/windsurfing.
  ⇒ Dad windsurfing.
  2. I / brush / my hair.
  ⇒ I am brushing my hair
  3. Scott and Lucy / read the manga.
  ⇒ Scott and lucy are reading stories
  4. You / play chess.
  ⇒ You are play chess
  5. Us / skateboard.
  ⇒ We are play skis
  6. Kate / listening to a CD.
  ⇒ Kate is listening to a CD

  Dịch:

  1. Bố / lướt ván.
  Bố lướt ván.
  2. Tôi / chải / tóc của tôi.
  Tôi đang chải tóc
  3. Scott và Lucy / đọc manga.
  Scott và lucy đang đọc truyện
  4. Bạn / chơi cờ.
  Bạn đang chơi cờ
  5. chúng tôi / ván trượt.
  Chúng tôi đang chơi ván trượt
  6. Kate / nghe đĩa CD.
  Kate nghe CD

  Bn tham kahro nhé!!!!!!!!!!

  Sai bn thông cảm

  0
  2021-12-07T23:36:08+00:00

  2. I’m combing my hair.

  3. Scott and Lucy are reading comics.

  4. You’re playing chess.

  5. We’re skateboarding.

  6. Kate’s listening to a CD.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )