B=-4/12 + 18/45+ -6/9+-21/35+6/30 giúp đi ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bạn nào ở tỉnh quảng nam thi toán rùi cho mik xin đề với ạ ( bắt buộc, phải có

Question

B=-4/12 + 18/45+ -6/9+-21/35+6/30
giúp đi ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bạn nào ở tỉnh quảng nam thi toán rùi cho mik xin đề với ạ ( bắt buộc, phải có đề của sở đoàn hoàn nha)

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-11T23:09:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:10:41+00:00

  B=-4/12 + 18/45+ -6/9+-21/35+6/30

    = -1/3 + 2/5 + -2/3 + -3/5 + 1/5

    = (-1/3 + -2/3) + (2/5 + -3/5 + 1/5)

    = -1 + 0

    = -1

   

  0
  2021-08-11T23:11:06+00:00

  Đáp án:

   1

  Giải thích các bước giải:

   B=-4/12+18/45+-6/9+-21/35+6/30

  =-1/3+2/5+-2/3+-3/5+1/5

  =(-1/3+-2/3)+(2/5+-3/5+1/5)

  =-1+0

  =-1

  XIN LỖI BẠN NHA MIK Ở TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CHỨ KO PHẢI Ở TỈNH QUẢNG NAM

  XIN LỖI NHA BẠN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )