B=7/15+7/35+7/63+……………….++7/399+7/483. Tìm B

Question

B=7/15+7/35+7/63+……………….++7/399+7/483. Tìm B

in progress 0
Jade 1 năm 2021-10-01T03:12:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:13:38+00:00

  Đáp án: ta thấy 15=3.5

  35=5.7

  63=7.9

  thay vào biểu thức ta có:7/3.5+7/5.7+7/7.9…vv

  vì khoảng cách giữa hai đơn vị ở mẫu là 2 đv

  nên B=7/2(2/3.5+2/5.7+2/7.9…

  trg ngoặc tách ra thành 2/3-2/5+2/5-2/7…

  kết quả cuối trg ngoặc sẽ ra là 2/3-2/…

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-01T03:13:55+00:00

  B = 7/15 + 7/35 + 7/63 + … + 7/399 + 7/483 .

  B = 7/3.5 + 7/5.7 + 7/7.9 + … + 7/19.21 + 7/21.23

  B = 7/2 . ( 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 + 1/7 – 1/9 + … + 1/21-1/23 )

  B = 7/2 . ( 1/3 – 1/ 23 )

  B = 7/2 . 20/69

  B = 70/69

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )