B) xác định phép tu từ trong câu sau Đôi càng tôi mẪm bóng nhưng chiếc vuốt o chân ở khoeo cứ cứng dầu và nhon hoắt nêu giÁ trị biểu cảm của phép tu t

Question

B) xác định phép tu từ trong câu sau
Đôi càng tôi mẪm bóng nhưng chiếc vuốt o chân ở khoeo cứ cứng dầu và nhon hoắt nêu giÁ trị biểu cảm của phép tu từ đó
Nhân vật trong dê mèn đc tác giả miêu tả qua những chi tiết nào em thích nhất là chi tiết nào vì sao

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-08-13T13:24:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:26:21+00:00

  @Meoss_

  * B) – Phép tu từ: nhân hóa

  -> Nhân vật dế Mèn là con vật nhưng được nhân hóa và biết xưng ” tôi ”.

  -> Giá trị biểu cảm: Phép nhân hóa làm cho câu văn tăng sức gợi hình, gợi cảm hơn.

  -> Những chi tiết em thích nhất là: Đôi càng mẫm bóng. Vì nó là hình ảnh thể hiện nét đẹp rõ ràng nhất của Dế Mèn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )