B ài 1 ; Cho tam giác ABC, góc A= 120 độ, trên tia phân giác góc A lấy điểm E sao cho AE = AB+AC. CM: tam giác BEC đều

Question

B ài 1 ; Cho tam giác ABC, góc A= 120 độ, trên tia phân giác góc A lấy điểm E sao cho AE = AB+AC. CM: tam giác BEC đều

in progress 0
Rose 4 ngày 2021-12-07T02:59:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:01:16+00:00

  Lấy D ∈ AE sao cho AD=AC

  =>DE=AB VÀ ΔDAC đều

  Xét Δ BEC có BC=EC và góc ECB =60 độ

  mà trong Δ cân có 1 góc 60 độ thì Δ đó là Δ đều

  =>ΔBEC đều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )