B: tránh phụ thuộc vào người khác. B và H thân nhau vì cùng yêu thích lịch sử địa phương. Biết nhà H nghèo, B thường nhờ mẹ bí mật đóng học phí giúp

Question

B:
tránh phụ thuộc vào người khác.

B và H thân nhau vì cùng yêu thích lịch sử địa phương. Biết nhà H nghèo, B thường nhờ mẹ bí mật đóng học phí giúp bạn. Ở lớp, hai bạn luôn thẳng thắn phê bình những ý kiến trái chiều và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn bè. Quan hệ của H và B không thể hiện nội dung nào sau đây của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

A:
Luôn bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
B:
Đề cao tư tưởng bản vị.
C:
Chỉ quan tâm khi hoạn nạn.
D:
Phù hợp với nhau về quan niệm sống.
8
Lao động tự giác là chủ động làm việc, không phải do áp lực từ bên ngoài và không cần
A:
ý tưởng sáng tạo.
B:
đợi ai nhắc nhở.
C:
lập kế hoạch cụ thể.
D:
mọi sự hợp tác.
9
Công dân thể hiện sự tôn trọng người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A:
Coi thường người yếu kém.
B:
Kỳ thị mọi sở thích khác biệt.
C:
Miệt thị người khó khăn.
D:
Lắng nghe ý kiến đóng góp.
10
Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư mỗi cá nhân cần
A:
hoạt động tín dụng đen.
B:
tham gia các nghi lễ tôn giáo.
C:
bảo vệ cảnh quan môi trường.
D:
chiếm dụng hành lang chung.
11
Bạn D thường xuyên được cô giáo khen ngợi vì luôn nghĩ ra những cách giải tối ưu để nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà. Việc làm của bạn D thể hiện đức tính nào sau đây?
A:
Đoàn kết, tương trợ.
B:
Hợp tác cùng phát triển.
C:
Tự giác và sáng tạo.
D:
Liêm khiết và công tâm.
12
Đối với mỗi người, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng cũng là môi trường quan trọng hình thành và

A:
giáo dục nhân cách.
B:
xóa bỏ thể diện con người.
C:
đề cao sự ích kỉ.
D:
củng cố cái tôi hẹp hòi.
13
Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước công dân cần phải
A:
phủ định hoàn toàn quá khứ.
B:
độc chiếm thị trường nội địa.
C:
tham gia chạy đua vũ trang.
D:
lao động tự giác, sáng tạo.
14
Ông B thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm giúp bà con trong vùng tăng thu nhập. Việc làm của ông B đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ở nội dung nào sau đây?

A:
Chia đều lợi ích.
B:
Đầu tư tài chính.
C:
Xóa đói giảm nghèo.
D:
Hỗ trợ nguồn vốn.
15
Học sinh không thể hiện tính kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Bình phẩm chê bai người khác.
B:
Làm việc riêng trong giờ học.
C:
Phê bình những việc làm sai trái.
D:
Từ chối sự giúp đỡ của bạn bè.
16
Các bạn A, B, C vào viện thăm bạn D. Vì D đã ra viện, A lấy túi quà mang theo định chia cho các bệnh nhân kháB sợ lây chéo bệnh nên đã ngăn cản A tiếp xúc với họ và ném túi quà đó vào thùng rác khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi A và B ra về, C cùng D quay lại phòng bệnh đó tặng quà, thăm hỏi, động viên người bệnh. Những bạn nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?

A:
Bạn C và D.
B:
Bạn A, B và D.
C:
Bạn A, B, C và D.
D:
Bạn A, C và D.
17
Pháp luật nghiêm cấm con cháu có hành vi

A:
tố giác người thân phạm tội.
B:
thay đổi người giám hộ.
C:
ngược đãi cha mẹ, ông bà.
D:
từ chối nghĩa vụ bồi thường.
18
A tích cực tuyên truyền, vận động các bạn trong lớp thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ. Việc làm của A thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A:
Độ lượng.
B:
Tôn trọng lẽ phải.
C:
Khoan dung.
D:
Cần, kiệm, liêm, chính.
19
Công dân thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Bài trừ hàng hóa nội địa.
B:
Tìm hiểu các nền văn hóa thế giới.
C:
Bảo vệ mọi tập quán vùng miền.
D:
Kế thừa tất các loại hình nghệ thuật.
20
Việc làm nào sau đây của công dân không thể hiện việc tôn trọng lẽ phải?

A:
Tiếp thu ý kiến đóng góp.
C:
Từ chối tiếp nhận ưu đãi.
D:
Trục lợi tài sản công cộng.
24
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở
A:
sẵn sàng phán xét lẫn nhau.
B:
cùng sùng bái mọi nghi lễ tôn giáo.
C:
ràng buộc nhau về tài chính.
D:
hợp nhau về quan điểm, sở thích.
25
Các chị A, B, C, D đều là nhân v

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-08T05:32:40+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T05:33:55+00:00

  C. Chỉ quan tâm khi hoạn nạn

  8.B

  9.D

  10.C

  11.C

  12.A

  13.D

  14.C

  15.B

  16.D

  17.C

  18.D

  19.A

  20.D

  24.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )