B. Tự luận (4 điểm) Lấy một vật đã nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên một sợi dây chỉ tơ mảnh. Hãy cho biết trong các trường hợp sau quả

Question

B. Tự luận (4 điểm)
Lấy một vật đã nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên một sợi dây chỉ tơ mảnh. Hãy cho biết trong các trường hợp sau quả cầu có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện gì?
a) Quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện
b) Quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-21T03:34:13+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:35:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Khi quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện quả cầu đã bị nhiễm điện dương (-) hút (+)

  b) Khi quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện, quả cầu đã bị nhiễm điện âm, vì lúc đó hai vật nhiễm điện cùng dấu đã đẩy nhau (-) đẩy (-)

   

  0
  2021-10-21T03:36:04+00:00

  Đáp án:

  a) Khi quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện, có hai trường hợp đều xảy ra: quả cầu không bị nhiễm điện hoặc là quả cầu đã bị nhiễm điện dương

  b) Khi quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện, quả cầu đã bị nhiễm điện âm, vì lúc đó hai vật nhiễm điện cùng dấu đã đẩy nhau

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )