B = { y € N / y = a × ( a + 1 ) với a = 0 ; 1 ; 2 ; 3 }

Question

B = { y € N / y = a × ( a + 1 ) với a = 0 ; 1 ; 2 ; 3 }

in progress 0
Maya 11 giờ 2021-09-09T11:18:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:20:23+00:00

   Xét trường hợp

  `a = 0`

  `y = 0 . ( 0 + 1 ) = 0`

  `a = 1`

  `y = 1 . ( 1 + 1 ) = 2`

  `a = 2`

  `y = 2 . ( 2 + 1 ) = 6`

  `a = 3`

  `y = 3 . ( 3 + 1 ) = 12`

  `=> B = \{ 0 ; 2 ; 6 ; 12 \}`

   

  0
  2021-09-09T11:20:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Với `a=0` thì ta có:

  `0` x `(0+1)`

  `y` `=` `0`

  Vậy `y` `=` `0`

  Với `a` `=1` thì:

  `1` x `(1+1)`

  `=` `1` x `2`

  `y` `=` `2`

  Với `a=2` thì

  `2` x `(2+1)`

  `=` `2` x `3`

  `y` `=` `6`

  Với `a=3` thì:

   `y` `3` x `(3+1)`

  `=` `3` x `4`

  `y` `=` `12`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )