B1: giao phối giữa chuột lông xoăn, dài dị hợp về 2 cặp gen lai với chuột lông thẳng, ngắn F1 thu đc 29 chuột lông xoăn, dài: 30 chuột lông thẳng ngắn

Question

B1: giao phối giữa chuột lông xoăn, dài dị hợp về 2 cặp gen lai với chuột lông thẳng, ngắn F1 thu đc 29 chuột lông xoăn, dài: 30 chuột lông thẳng ngắn. bt các gen quy định tính trạng nằm trên nst thường
a, bên luận và viết sơ đồ lai F1
b,cho F1 lai vs cá thể chưa bt kiểu gen ở đời sau phân li theo tỉ lệ 1:2:1 ko cần lập bảng, vt các kg hợp lý của các cá thể đem lai F1

in progress 0
Remi 2 giờ 2021-09-07T08:12:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:13:59+00:00

  Quy ước;

  A- xoăn, a- thẳng

  B- dài, b – ngắn

  F2: 

  Xoăn : thẳng = 1:1 => F1 : Aa x aa

  Dài : ngắn= 1:1=> F1: Bb x bb

  Tuy nhiện tỉ lệ kiểu hình ở F2 là : 1: 1$\neq$ ( 1:1)(1:1)

  Vậy 2 tính trạng này di truyền liên kết với nhau:

  P:xoăn dài dị hợp có KG: $\frac{AB}{ab}$ 

  P ngắn thẳng có KG: $\frac{ab}{ab}$ 

  a. Sơ đồ lai:

  P: $\frac{AB}{ab}$ xoăn dài  x $\frac{ab}{ab}$ ngắn thẳng 

  G:                1AB: 1ab                              1 ab

  F1:       1$\frac{AB}{ab}$ xoăn dài: 1 $\frac{ab}{ab}$ ngắn, thẳng

  b. Để F2 phân li TLKG 1:2:1 thì cá thể F1 đem lai là $\frac{AB}{ab}$ xoăn dài

  Và cá thể còn lại cũng có KG : $\frac{AB}{ab}$ xoăn dài

  Sơ đồ lai:

  F1xFa: $\frac{AB}{ab}$ xoăn dài x $\frac{AB}{ab}$ xoăn dài

  G:                  1AB: 1ab                           1AB : 1 ab

  F2: 1 $\frac{AB}{AB}$: 2 $\frac{AB}{ab}$: 1 $\frac{ab}{ab}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )