B1 MỘt cái thùng không nắp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm chiều rộng 6dm chiều cao 5dm .Tính diện tích sắt phải dùng làm thùng B2 đặt tín

Question

B1 MỘt cái thùng không nắp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm chiều rộng 6dm chiều cao 5dm .Tính diện tích sắt phải dùng làm thùng
B2 đặt tính rồi tính
A) 37,67:2,1=……..
48,98:37=………
B) 25,68*43=……….
110,01*2,96=……..
Mn gúp mình đi mình đang cần gấp

in progress 0
Kylie 4 tuần 2021-11-17T06:23:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:24:40+00:00

  DT Sắt làm thùng là:

  ( 8+6 ) x 2 x 5 + 8 x 6 = 188 ( dm²)

  Đ/S:188 dm²

  (Bài 1 làm ngắn gọn thôi nha)

  A)Bài A1 là 17,9380952381(dư 1,97)

  Bài A2 là 1,32378378378378(dư 11,98)

  (Khoan nha,bài A1,A2 sai đề à chia nãy giờ không đc lun nè:)))

  B)B1 là 1104,24

  B2 là 325,6296

  Học tốt!

  #nocopy

   

  0
  2021-11-17T06:25:26+00:00

  Bài1:Giải:

  Diện tích xung quanh của cái thùng sắt không nắp đó là:

  (8+6)x2x5=140(dm2)

  Diện tích sắt phải dùng làm thùng là:

  140+8×6=188(dm2)

  Đáp số:188dm2

  Bài2:

  a)37,67:2,1=17,938…

    48,96:37=1,323…

  b)25,68×43=1104,24

     110,01×2,96=‬325,6296‬

  CHÚC BN HOK TỐT 

  CHO MK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )