B1: Thực hiện phép tính : B = 3/14 – 1/2 . (1/5 + 3/7) B2: Tính bằng 2 cách : B = -36/7 + 17/5

Question

B1: Thực hiện phép tính : B = 3/14 – 1/2 . (1/5 + 3/7)
B2: Tính bằng 2 cách : B = -36/7 + 17/5

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-10-26T23:26:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T23:27:52+00:00

  b1 :

  B = 3/14 – 1/2 . ( 1/5 + 3/7 )

  B = 3/14 -1/2 . ( 7/35 + 15/35 )

  B = 3/14 -1/2 . 22/35

  B = 3/14 – 11/35

  B = 15/70 – 22/70

  B = -7/70

  B = -1/10

  b2 : 

  B = -36/7 + 17/5

  B = -180/35 + 119/35

  B = -61/35

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )