B1: Trình bày quá trình xâm lược các nước phương Tây đối với với các nước Á, Phi B2: Trình bày về phong trào công nhân đầu thế kỉ XIX + Nguyên nhân

Question

B1: Trình bày quá trình xâm lược các nước phương Tây đối với với các nước Á, Phi
B2: Trình bày về phong trào công nhân đầu thế kỉ XIX
+ Nguyên nhân
+ Diễn biến
+ Kết quả
B3: Vẽ bảng theo yêu cầu sau nói về cuộc Cách mạng Tư sản Anh, Pháp, chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ. +Cột 1: thời gian
+Cột 2: tên cuộc CM
+Cột 3: kết quả
+Cột 4: ý nghĩa
CÁC BẠN GIÚP MK VỚI KẺ BẢNG NỮA NHÉ MK ĐANG RẤT CẦN MK CẢM ƠN TRƯỚC NHÉ

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-15T19:37:04+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:38:07+00:00

  1

  châu Phi: Anh, Pháp, Đức,Italia,Bỉ ráo riết sâu xé biến châu lục này thành thuộc địa

  2

  nguyên nhân:

  Đầu TK 10 nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng trên nhiều bề mặt dẫn đến mâu thuẫn giai cấp trong nước gay gắt phức tạp

  Từ 1905-1907 Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh Nga Nhật và thất bại nặng nề

  ý nghĩa:

  +Giáng 1 đòn chí mạng vào nền thống trị của chủ nghĩa tư sản là suy yếu chế độ Nga hoàng

               +Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra sau đó

               +Cỗ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )