B1:Trong lớp bạn An phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 60 cm để nhìn rõ vật xa mà không phải điều tiết Mắt bạn An bị tật gì ? Khi không

Question

B1:Trong lớp bạn An phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 60 cm để nhìn rõ vật xa mà không phải điều tiết Mắt bạn An bị tật gì ? Khi không đeo kính bạn An có thể nhìn rõ vật nhất cách mắt bao nhiêu ?
B2: mắt của hai người có đặc điểm sau
Người A mắt nhìn rõ các vật cách mắt xa nhất 70cm
Người B mắt nhìn rõ được các vật ở xa nhưng muốn nhìn rõ các vật ở gần thì phải đeo kính
a) Hỏi mắt của 2 người trên là mắt cận hay mắt lão
b) xác định tiêu cự của kính mà người A phải đeo
c) Hãy nêu 2 thói quen xấu có thể gây tật cận thị ở lưới tuổi hs?

in progress 0
Anna 1 năm 2021-07-20T13:53:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:55:14+00:00

  Bài 1:

  An bị tật cận thị do phải đeo kính phân kỳ.

  Khi không đeo kính, An có thể nhìn rõ vật cách mắt 60cm

  Bài 2:

  a) A bị mắt cận, B bị mắt lão

  b) A phải đeo kính phân kì có tiêu cự 70cm

  c) 2 thói quen xấu: Học trong điều kiện không đủ ánh sáng; Xem ti vi, máy tính, điện thoại nhiều.

  0
  2021-07-20T13:55:16+00:00

  1)

  -An bị tật cận thị do phải đeo kính PK

  -Khi không đeo kính, An có thể nhìn rõ vật cách mắt 60cm

  2)

  a) Người  A bị mắt cận, Người B bị mắt lão

  b) Người A phải đeo kính PK có tiêu cự 70cm

  c) 2 thói quen xấu: +đọc sách (.) môi trường ko đủ á/s 

                                 + xem tivi ko đúng khoảng cách

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )