B3) Cho 5,5 (g) Al,Fe bằng dung dịch HCL thu được 4,48 (L) H2 (ĐKTC) a) tìm khối lượng AL,FE? b)tìm % theo mAl,mFe ? *giúp mik đi chiều cô kt r .-.*

Question

B3) Cho 5,5 (g) Al,Fe bằng dung dịch HCL thu được 4,48 (L) H2 (ĐKTC)
a) tìm khối lượng AL,FE?
b)tìm % theo mAl,mFe ?
*giúp mik đi chiều cô kt r .-.*

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-01T00:01:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:02:34+00:00

  ta có phương trình:

  2Al+6HCl=>2AlCl3+3H2

  Fe+2HCl=>FeCl2+H2

  a,ta có vH2=4.48(lít)=>nH2=$\frac{4.48}{22.4}$=0.2(mol) 

  gọi a là số mol của Al,b là số mol của Fe

  =>1.5a+b=0.2(mol)(1)

  27a+56b=5.5(g)(2)

  giải hệ(1)(2)=>a=0.1(mol),b=0.05(mol)

  =>mAl=0.1*27=2.7(g)

  mFe=0.05*56=2.8(g)

  b,%Al=$\frac{2.7}{5.5}$*100=49% 

  =>%Fe=100-49=51%

  0
  2021-10-01T00:02:45+00:00

  nH2=4,48/ 22,4=0,2 mol

  Gọi x là nAl, y là nFe

  PTHH: 2Al+6HCl–>2AlCl3+3H2

              x                              1,5x

  Fe+2HCl–>FeCl2+H2

  y                              y

  Lập hệ PT: 27X+56Y=5,5

                    1,5X+Y=0,2

  –>X=0,1  , Y=0,05 Mol

  a) mAl=n. M=0,1. 27=2,7g

  mFe=0,05. 56=2,8g

  b) %mAl=$\frac{2,7.100}{5,5}$ =49,09%

  –>%mFe=100-49,09=50,91%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )